IMG 8517Dzieci z I klasy oraz z najstarszej grupy przedszkolnej spotkały się przed feriami ze Sznupkiem – maskotką śląskiej Policji, dzielnicowym oraz wiceburmistrzem Krzanowic. To już drugie spotkanie w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach. Celem tego spotkania było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Każde dziecko otrzymało z rąk Sznupka kolorowankę, zawierającą przydatne informacje związane właściwym i odpowiedzialnym zachowaniem się w czasie ferii zimowych.