Aktualności szkolne

W związku ze strajkiem nauczycieli Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Borucinie w dniu 9.04.2019r. będą czynne. Zapewniamy uczniom częściową realizację podstawy programowej oraz zajęcia opiekuńcze. Klasy będą częściowo łączone.

W związku ze strajkiem nauczycieli Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Borucinie w dniu 10.04.2019r. będą czynne. Zapewniamy uczniom częściową realizację podstawy programowej oraz zajęcia opiekuńcze. Klasy będą częściowo łączone. Klasa II z III realizuje ed. wczesnoszkolną z p. Ireną Hlubek.

W związku ze strajkiem nauczycieli Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Borucinie w dniu 12.04.2019r. będą czynne. Zapewniamy uczniom częściową realizację podstawy programowej oraz zajęcia opiekuńcze. Klasy będą częściowo łączone.

W związku ze strajkiem nauczycieli Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Borucinie w dniu 11.04.2019r. będą czynne. Zapewniamy uczniom częściową realizację podstawy programowej oraz zajęcia opiekuńcze. Klasy będą częściowo łączone. Wyjazd do teatru przełożony na 30.04.2019r. z powodu strajku.

W dniu 15, 16, 17.04 2019r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Klasa VIII przychodzi na 8.30 do szkoły. Życzymy powodzenia na egzaminie.

 

Przedszkole w ZSP w Borucinie w dniu 15.04.2019r. będzie czynne. Zapewniamy opiekę jednego nauczyciela i pomoc do dzieci.

 

15, 16, 17.04.2019r. klasy I - VII mają wolne od zajęć dydaktycznych. Zapewnione są zajęcia opiekuńcze na świetlicy zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

18.04 - 23.04.2019r. w szkole jest wiosenna przerwa świąteczna.