DSC06187W piątek 21 grudnia 2018 r. odbyła się Wigilia Szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie. Poprzedzały ją Wigilie klasowe w klasach IV-VIII. Młodsi uczniowie klas I-III z wychowawczyniami oglądali filmy animowane o Bożym Narodzeniu oraz wspólne śpiewy kolęd przy akompaniamencie gitary. Na początku Panie Róża Buchcik i Dajana Klimaszka odczytały werdykt Szkolnego i Gminnego Konkursu Kolęd. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Potem odbyły się występy artystyczne. Najpierw przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawczyń Agaty Kotali i Moniki Grzesiczek przedstawiły „Jasełka” w formie teatru ruchu, a później młodsza grupa „Teatrzyku Niewielkiego” przedstawiła ,,Pokłon dzieci u żłóbka”, a następnie starsza grupa zaprezentowała „Kolędników po morawsku” w reżyserii Ireny Hlubek. 

Po uroczystym odczytaniu fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza o narodzeniu Jezusa w Betlejem, wspólnym zaśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie gitary. Przed dzieleniem się Opłatkiem Pani Dyrektor złożyła życzenia świąteczne pracownikom, emerytom i uczniom. Po życzeniach Pani Dyrektor, Pani Teresa Kretek świetnie władająca gwarą morawską, złożyła wszystkim życzenia w gwarze morawskiej, a Irena Hlubek zachęciła obecnych na sali do składania sobie życzeń po morawsku. Nastąpiło dzielenie się Opłatkiem, składanie sobie życzeń i poczęstunek. Pani Dyrektor –Mariola Kandziora wręczyła pracownikom, emerytom oraz uczniom prezenty gwiazdkowe. Życzenia złożyła też w imieniu ZNP- Pani Renata Musioł. Prezenty gwiazdkowe dla nauczycieli przygotował Samorząd Uczniowski. Wręczenie prezentów poprzedziły życzenia świąteczne Przewodniczącej SU- Emilii Walek. W dalszej kolejności laureaci Szkolnego i Gminnego Konkursu Kolęd zaśpiewali kolędy m.in. Emilia Jachim, Wiktoria Szebel, Ines Hofrichter i inni. 

Irena Hlubek