W związku ze strajkiem nauczycieli Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Borucinie w dniu 12.04.2019r. będą czynne. Zapewniamy uczniom częściową realizację podstawy programowej oraz zajęcia opiekuńcze. Klasy będą częściowo łączone.