Dyrektor ZSP w Borucinie wraz z Gronem pedagogicznym, pracownikami, uczniami zaprasza wszystkich rodziców, absolwentów, mieszkańców Borucina na uroczystą msze świętą w dniu 26.04.2019r. o godz. 1000 do kościoła pod wezwaniem św. Augustyna w Borucinie z okazji 120 - lecia Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka. Po mszy św. zapraszamy na uroczystą akademię do szkoły. Podczas mszy św. nastąpi poświęcenie sztandaru szkoły.