P1130078Szkoła Podstawowa w Borucinie powstała w 3.04.1899roku. Jubileusz 120-lecia Szkoły Podstawowej w Borucinie przypadł na 26.04.2019r. Na tę okoliczność w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w Borucinie Ksiądz dziekan Damian Rangosz wraz z emerytowanym Księdzem radcą Wilhelmem Schiwoniem odprawili Mszę Świętą koncelebrowaną w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, absolwentów i uczniów szkoły. Podczas Mszy Świętej Ksiądz dziekan dokonał poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Borucinie.

Następnie odbyła się uroczysta akademia w szkole. Podczas części oficjalnej wprowadzono Sztandar Szkoły, Pani Dyrektor Mariola Kandziora powitała zaproszonych gości: Panią Edytę Dudek- w zastępstwie posłanki Gabrieli Lenartowicz, Władze Kuratorium Oświaty w Katowicach, Panią Dyrektor Delegatury w Katowicach-Alicję Bartkowiak, Panią Ewę Lewandowską w zastępstwie Starosty Powiatu- Pana Grzegorza Swobody i wicestarosty Marka Kurpisa Zastępcę Burmistrza Miasta Krzanowice-Jarosława Gałkowskiego, Radnych Miejskich, Dyrektorów jednostek oświatowych gminy Krzanowice, Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Krzanowice, darczyńców i przyjaciół szkoły, byłych pracowników szkoły, dyrektorów i kierowników, obecnych nauczycieli szkoły, pracowników administracji i obsługi uczniów oraz naszych starszych i młodszych absolwentów szkoły. Poza przemówieniem Pani Dyrektor głos zabrali zaproszeni goście: Pani Edyta Dudek, Pani Alicja Bartkowiak w swoim imieniu oraz odczytała list Śląskiego Kuratora Oświaty, Pan Jarosław Gałkowski w imieniu Burmistrza Miasta Krzanowice, Strażacy zez Borucina, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana pod kierunkiem Ireny Hlubek we współpracy z innymi nauczycielami: Różą Buchcik, Agatą Szebel, Joanną Wójcik, Katarzyna Krajs i Tomaszem Kandziorą. W części artystycznej napisanej i wyreżyserowanej przez Irenę Hlubek przedstawiono 120 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Borucinie w formie historycznego pociągu i telewizji śniadaniowej. W programie były występy wokalne uczniów pod kierunkiem Róży Buchcik, teatralne „Teatrzyku Niewielkiego” i kabaretowe pod kierunkiem Ireny Hlubek, taneczne pod kierunkiem Joanny Wójcik i Agaty Szebel, występ Katarzyny Krajs byłej Atlantydowiczki oraz Ireny Hlubek- instruktorki Studia Piosenki Artystycznej” ATLANTYDA”. W programie nie zabrakło podziękowań od Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dla Pani Dyrektor.
Pani Dyrektor przedstawiła książkę- opracowanie Ireny Hlubek „120 lat Szkoły Podstawowej w Borucinie”, w której poza wieloma zdjęciami jest m.in. rys historyczny, zdjęcia z absolwentami szkoły z najstarszych lat do współczesności, wywiady z mieszkańcami- absolwentami Szkoły Podstawowej w Borucinie z różnych lat. Książka ta jest niewątpliwie materiałem promocyjnym i historycznym. Książka została wydrukowana w Drukarni: Centrum Druku, ul. Jana Matejki 2f, w Raciborzu w kilkunastu egzemplarzach z budżetu szkoły. Edytorską pracę w ramach wolontariatu wykonali nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie: Projekt okładki, redakcję techniczną,
skład i łamanie- Paweł Kuczera, Korekta oraz pomoc redakcyjna: Jolanta Pytlik i Monika Grzesiczek. Podobnie opracowanie „120 lat Szkoły Podstawowej w Borucinie 1899-2019r.”Irena Hlubek dokonała w ramach wolontariatu, bez wynagrodzenia i w ramach innowacji, która jest w tym roku szkolnym opracowana przez : Renatę Musioł, Jolantę Pytlik i Irenę Hlubek „120 lat Szkoły Podstawowej w Borucinie- poznawanie historii naszej szkoły oraz tradycji, słownictwa, przyśpiewek i zwyczajów regionalnych”. Pani Dyrektor wręczyła książkę władzom Kuratorium Oświaty i innym zaproszonym gościom.
Na zakończenie świętowania jubileuszu 120-lecia zaproszeni goście, nauczyciele wraz z uczniami, absolwenci i pracownicy administracyjni i obsługi przeszli do Domu Kultury na uroczysty obiad.


Napisała Irena Hlubek