Na stronie Podręczniki - Wydział Katechetyczny w Opolu przedstawiono 4.07.2019r. Informację - korygującą podręcznik do religii do klasy I. Dla klasy pierwszej nadal będzie w tym roku obowiązywał, stary podręcznik do kl.I "Jesteśmy dziećmi Boga". pod red. ks. M. Wilczka, autorzy Maria Baron, Edyta Bem, Wyd. Św. Krzyża w Opolu. Księgarze z Księgarni "Oficyna" i "Sowa" w Raciborzu są o tym poinformowani. Proszę zatem o nabycie tego podręcznika na nowy rok szkolny dla Pierwszoklasistów. Przepraszam za błędną informację z czerwca 2019r.

Irena Hlubek