W Domu Kultury w Borucinie 14 kwietnia 2013r. odbyły się występy artystyczne dzieci z okazji minionego w Wielkim Tygodniu 27 marca Światowego Dnia Teatru oraz kwietniowych Dni Książki.

Dni Książki od wielu lat są już obchodzone w Domu Kultury w Borucinie. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z ,, Teatrzyków Niewielkich” z krótkimi scenkami teatralnymi pod kierunkiem Ireny Hlubek, z wierszami Juliana Tuwima laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego klas I-III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borucinie, zespół taneczny ,, TIK-TAK” z ZSP w Borucinie pod kierunkiem Beaty Kalei -Gorzalnik, laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej w Borucinie oraz dzieci z klas młodszych,

a nawet starszaki, które przybyły na występy. Podczas Dni Książki staramy się kultywować ogólnopolską akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”.W tym roku zaproszonym gościem była Pani Beata Kaleja-Gorzalnik (nauczycielka i bibliotekarka z ZSP w Borucinie), która przeczytała dzieciom książkę Doroty Skwark pdo tytułem

,, Niegrzeczny jeżyk”.

Z tej okazji można było nabyć wiele ciekawych książek, sprzedawane były też cegiełki na rzecz ,, Teatrzyków Niewielkich”. W tym roku dzięki hojności Pana Burmistrza Krzanowic-Manfreda Abrahamczyka znalazło się bardzo dużo książek na temat Gminy Krzanowice na czele z najnowszą książką ,, Historią miasta i gminy Krzanowice” wydaną w 2013 roku. Przeprowadzony był konkurs wiedzy o książkach i wiedzy o teatrze. Jak zwykle był to konkurs rodzinny, a więc zawodnicy wspomagani byli wiedzą rodziców czy innych członków rodzin. Podczas konkursu wiedzy o teatrze i czytelniczego toczył się zacięty bój, którego celem było wyłonienie laureatów konkursu, a zostali nimi:

I miejsce- zajęła Ines Hofrichter z klasy II;

II miejsce- ex aequo zajęły Wiktoria Szebel i Karolina Strachota- obie dziewczynki z klasy I;

III miejsce- ex aequo zajęły Emilka Walek z klasy I i Martyna Jakubit z klasy III;

wyróznienie przypadło Nicol Lucyk z klasy IV.

Laureaci konkursu obdarowani byli nagrodami książkowymi.

 

Irena Hlubek