DSCN0730W bieżącym roku wyjątkowo 4 września odbyła się akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Pani Dyrektor Mariola Kandziora powitała gości, nauczycieli i uczniów, a zwłaszcza uczniów klasy I. Przedszkolaki idące do klasy pierwszej zatańczyły z należytą gracją i wdziękiem poloneza Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. W ten sposób zainaugurowały swoje wejście w poczet uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym ośmioro dzieci: Melania Gliśnik, Amelia Holubek, Natalia Zaremba, Marcel Matkowski, Filip Reisky, Paweł Sliwka, Daniel Smarsły i Adam Wziontek przystąpiło do pasowania na ucznia klasy pierwszej, której wychowawczynią będzie P. Irena Hlubek. Po uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej rodzice obdarowali swoje pociechy tzw. „tytami” pełnymi słodkości, aby początek roku szkolnego kojarzył im się słodko.

Nowy rok szkolny rozpoczyna zmiany związane z wdrażaniem reformy edukacji. Klasa VII zgodnie z założeniami reformy rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Borucinie. Z tej okazji dla 7- klasistów czekała niespodzianka. Zaskoczeni uczniowie otrzymali „mini-tyty” ze słodkościami. Nie ukrywali radości z tego powodu.W związku z reformą oświaty zwiększyła się liczba nauczycieli Zespołu. Do grona pedagogów dołączyła P. Magdalena Klima nauczyciel chemii i biologii, Pani Urszula Słoka nauczyciel fizyki oraz P. Dajana Klimaszka nauczyciel języka angielskiego.

„Życzę nam wszystkim, aby rok szkolny 2017/2018 obfitował w radosne chwile, sukcesy i zadowolenie. Niech uczniów nie opuszcza zapał do nauki, a nauczycielom towarzyszy pasja i zawodowa satysfakcja. Z kolei rodzicom życzę przede wszystkim jak najmniej stresu i jak najwięcej powodów do dumy.” Tymi słowami, po których uczniowie klasy pierwszej zadzwonili tradycyjnym „starym” dzwonkiem szkolnym dyrektor Mariola Kandziora rok szkolny 2017/2018 uznała za otwarty.