DSC0059329.09.2017 r. po raz kolejny w naszej placówce odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. Tradycyjnie uczniowie od 13 września zbierali makulaturę, odwiedzali swoich bliskich, znajomych, gromadzili ją u siebie w garażach, szopach. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem „sprzątali” świat. Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Akcję prowadzimy już od kilkunastu lat. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Kształtuje ona u uczniów odpowiednią postawę wobec środowiska. Uczy dobrych nawyków.

Dzięki zbiórce dzieci wiedzą, że oszczędzają wiele drzew przed ścięciem. Wszystkie klasy brały udział w konkursie „Nowe życie drzew – okaż kulturę zbieraj makulaturę”. W tym roku zwyciężyła klasa IV, która zebrała najwięcej makulatury. Na drugim miejscu znalazła się klasa I, a na trzecim klasa VII. Czwarte miejsce przypadło klasie VI, następnie na piątym miejscu znalazła się klasa II, na miejscu szóstym klasa V, a na miejscu siódmym klasa III. Każdy uczeń za swój wkład otrzymał mały upominek.
Zebrano 2380 kg makulatury. Z pieniędzy ze zbiórki makulatury zostanie zakupiony papier ksero na potrzeby uczniów. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom za zaangażowanie i włączenie się w akcję.

Katarzyna Krajs