DSC 0089

W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy 13 października 2017r. To szczególny dzień dla każdego we wszystkich szkołach. Nie bez powodu, gdyż to właśnie tego dnia można  obdarować pedagogów kwiatami i złożyć im życzenia, dziękując za ciężką pracę i wysiłek włożony w edukację. Z okazji tego święta zamiast zajęć lekcyjnych odbyła się uroczysta akademia, którą rozpoczęła pani dyrektor. W swoim wystąpieniu przedstawiła zarys powstania KEN, nawiązała do współczesnego modelu polskiego nauczyciela, który w swojej pracy musi być nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale psychologiem, wychowawcą. Pani dyrektor złożyła życzenia całemu gronu pedagogicznemu.

 Następnie pani dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej następującym nauczycielom: A.Kotala, A.Szebel, J.Pytlik, K.Pieczka, A.Kołodziejskiej, J.Holubek. Pracownicy administracji za wzorową pracę otrzymali Nagrodę Dyrektora, tj.: P.Musioł, H.Udała, M.Deberny, K.Waniczek, K.Wasiczek, K.Szyszka, J.Pundyk, I.Antoniuk, E.Zaiczek. Nie zabrakło podziękowań dla tych, którzy wspierają naszą szkołę, dla pana burmistrza A. Strzadulla, p. sołtysa R.Polaka, a także podziękowania dla Rady Rodziców. Order Przyjaciela Szkoły przyznano p.A.Kuc, W.Ploch, M. Dudacy- Matkowskiej. Pani dyrektor wręczyła Nagrody Jubileuszowe p.M. Deberny za 30 lat pracy, A.Kolbuch za 25 lat pracy i K.Waniczek za 20 lat pracy. Pani dyrektor M. Kandziora otrzymała Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, a także pan burmistrz wręczył pani dyrektor Nagrodę Burmistrza.
Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną, którą przygotowali nasi uczniowie z opiekunem A.Kolbuch. Program poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ines Hofrichter i Martyna Uliczka. Rozpoczęliśmy od wystąpienia Teatrzyku Niewielkiego w scence „Szkoła” pod kierunkiem I.Hlubek. Nasi uczniowie zaprezentowali się w kilku śmiesznych scenkach, dialogach z życia szkoły. Całość przeplatały radosne piosenki, które przygotowała p. R.Buchcik oraz nasz szkolny zespół taneczny Tik-Tak pod kierunkiem p.A.Szebel.
Na zakończenie uczniowie zaśpiewali piosenkę pt. „Dziękujemy Wam”.