dz pW ZSP w Borucinie obchody Dnia Papieskiego poprzedziły jak zwykle lekcje religii we wszystkich klasach na temat naszego wielkiego Polaka-Papieża św. Jana Pawła II.XVII Dzień Papieski pod tytułem „Idźmy naprzód z nadzieją” w całym kraju był obchodzony 08.10.2017r.. W Domu Kultury w Borucinie od lat obchodzimy ten dzień. W tym roku występy artystyczne oraz przez wszystkich oczekiwany rodzinny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II odbyły się 22 października 2017r. – w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II oraz inauguracji Jego pontyfikatu w 1978r.

 Na początku programu cała sala zaśpiewała piosenkę ,,Barka”, potem „Teatrzyk Niewielki” zaprezentował krótkie scenki o wielkim Polaku- Papieżu św. Janie Pawle II oraz etiudę teatralną „Szkoła” na podstawie sztuki „Ptam” Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Ireny Hlubek, a zespół taneczny „Tik-Tak” pod kierunkiem Agaty Szebel zaprezentował tańce religijne. Tym razem w programie nie zabrakło też anegdot o wielkim Janie Pawle II.
W tym dniu nie zabrakło podczas występów możliwości nabycia kremówek papieskich.
Najbardziej jednak oczekiwanym momentem był rodzinny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. W konkursie tym laureatami zostali:
I miejsce ex aequo Emilia Walek i Wiktoria Szebel z klasy VI;
II I miejsce ex aequo zajęli: Filip Reisky z klasy I, Natalia Gorus z klasy III, Jaś Szebel – z klasy IV, Laura Walek z klasy V;
III miejsce ex aequo zajęli: Amelka Holubek z klasy I, Marcelina Hanka z klasy III i Mateusz Kępiński ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Raciborza;
Wyróżnienie I stopnia zajął Daniel Smarsły z klasy I oraz pozostałe wyróżnienia zajęły Natalka Zaremba i Melania Gliśnik z klasy I.
Wszystkie dzieci wykazały się wielką wiedzą i zostały sowicie nagrodzone m.in. kalendarzami i książkami o św. Janie Pawle II, obrazkami religijnymi.

Napisała Irena Hlubek