Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń – zakup zabawek do przedszkola, świetlicy, zakup paczek mikołajkowych, wyjazd całej szkoły do kina. W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków wyrażamy głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość, życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W WYKONYWANIU OZDÓB

Panu/Pani:
S. SLIWKA
S. GLIŚNIK
P. BUCHCIK
P. NOWAK
A. SLIWKA
M. HAJDUCZEK
K. CIEMIENGA
M. WYDRA
M. KUC
L. KANDZIORA
D. KAWKA
A. SZEBEL
M. MAJCHERKIEWICZ

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W UPIECZENIU KOŁACZA
PANI:
D. KAWKA
I. MACHURA
U. HOLUBEK
M. KUC
R. UDAŁA
M. HAJDUCZEK
B. ELSNER
W. KOZUB
Ł. HOŃCA
B. FOJCIK
C. FILIPS
K. ZIEGLER
J. PYTLIK
B. ULICZKA
B. MACHURA
B. KASZNY
J. WANICZEK

 

DZIĘKUJEMY ZA UPIECZENIE „ BORUCIŃSKICH CIASTECZEK”

PANI:
I.SICHMA
B. KUBNY
A. BURZYWODA
M.SZAFARCZYK
M. WYDRA
G. BULENDA
S.RAJSKI
I.SUKIENNIK
H.WYPIÓR
J. CIEŚLA
A. SZEBEL
W. KOCJAN
M. GORUS
D. KAWKA

 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC RZECZOWĄ

PAŃSTWU

SLIWKA
GŁÓWCZAK
BURZYWODA
ZIGLER
SZAFARCZYK
GAJDECZKA
TARATUTA
GLIŚNIK
WALACH
ZEMAŁKA
FILIPS
WZIONTEK
ZAREMBA
PAZERA
CYRON
SZEBEL
KANIECCY
SUKIENNIK
S. KUC
UDAŁA
PLOCH
M. A. KUC
WYDRA
LASEK
KANDZIORA
JAKUBIT
WYPIÓR
HAŃCZUCH
BABILAS