DSCN0737 kopiaTradycyjnie już po świętach wychodzą na ulice borucińscy kolędnicy. Tę tradycję kolędników podtrzymuje ,,Teatrzyk Niewielki” w Borucinie. Nawet dokładnie nie wiemy, ile lat już kolędują nasi kolędnicy po domach, sklepach i firmach, darczyńcach w Borucinie i po Krzanowicach. Może będzie to już nawet dziesięć lat, a może więcej. Dzieci z „Teatrzyku Niewielkiego” w Borucinie kolędowały w dniach 27-30 stycznia 2018r. wraz z instruktorką Ireną Hlubek. 3 stycznia kolędowały w Urzędzie Miasta Krzanowice, na Rynku, w salonie Fryzjerskim, na Poczcie, w sklepach, w MOK Krzanowice i w Oświacie.

4 stycznia 2018r. pojechały z występami kolędniczymi do Kuźni Raciborskiej dla dzieci z Domu Dziecka. Wspólnie kolędowaliśmy przy akompaniamencie gitary. Dzieci z „Teatrzyku Niewielkiego” podzieliły się z dziećmi z Domu Dziecka dużą częścią otrzymanych podczas kolędowania słodyczy. Pieniądze z kolędy wpłaciły na konto „Teatrzyku Niewielkiego” MOK Krzanowice, a część pieniędzy przeznaczą jak corocznie na misje i Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Nasi Darczyńcy i MOK Krzanowice oraz Zespół Szkolno -Przedszkolny w Borucinie pomagają jak mogą, ale i my próbujemy ciekawą formą ludowego kolędowania zgromadzić pieniądze na przeglądy teatralne i kostiumy czy potrzebne rekwizyty teatralne, a przy okazji osłodzić sobie otrzymanymi słodkościami życie, jak również zrobić dobre uczynki. Kolędnicy słodyczami dzielą się między sobą. W tym roku kolędowali: Miriam Dudacy, Wiktoria Ploch i Kamil Szyszka z klasy czwartej, Dominik Smarsły z klasy piątej, Marcelina Hanka z klasy trzeciej i najmłodsi kolędnicy Marcel Matkowski i Daniel Smarsły z klasy pierwszej.
Do Domu Dziecka z występami pojechali: Agnieszka Wydra, Wiktoria Ploch, Miriam Dudacy, Daria Dudacy z klasy czwartej, Marcelina Hanka z klasy trzeciej i Marcel Matkowski oraz Daniel Smarsły z klasy pierwszej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli życzliwie kolędników z ,,Teatrzyku Niewielkiego” z Borucina i życzymy raz jeszcze SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU. Dziękujemy także Urzędowi Miasta Krzanowice za bezinteresowne przewiezienie nas busikiem i umożliwienie kolędowania nam w Krzanowicach oraz w Kuźnie Raciborskiej.


Napisała: IRENA HLUBEK