314 marca w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski dla klas I – III pod hasłem „Szkoła w poezji”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów w tym 15 z klasy III. Jury po długich naradach wybrało laureatów. Pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Maksymilian Cyron z wierszem pt. „Śpioch” przygotowany pod kierunkiem p. J. Pytlik. Serdecznie gratulujemy mu tak wspaniałego sukcesu.