P112025518 kwietnia w naszej szkole odbył się apel upamiętniający życie i działalność naszego patrona Janusza Korczaka. Dzieci z kl. II i III przybliżyły wszystkim sylwetkę patrona szkoły, przypomniały jego heroizm i twórczość oraz ideę patrzenia na dziecko, jako małego człowieka. Starsze klasy pod kierunkiem p. R. Buchcik i A. Szebel uświetniły apel piosenkami i tańcem. Był też tradycyjny poczęstunek oraz gra terenowa przygotowana przez naszego wuefistę J. Halfara. Cała uroczystość odbyła się zgodnie z ideami korczakowskimi w duchu życzliwości, współpracy i szacunku do wszystkich.