P112043310 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borucinie odbył się Gminny konkurs recytatorski pt. „Ojczysta flora i fauna w poezji dziecięcej”. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie kl. I- III szkół z gminy Krzanowice. Komisji przewodniczyła p. Katarzyna Łozińska, a wspierały ją wybrane nauczycielki z poszczególnych szkół. Przyznano w poszczególnych grupach wiekowych następujące miejsca: kl. I – 1 miejsce Amelia Holubek (ZSP Borucin), Justyna Fitzner (ZSP Wojnowice), Melania Gliśnik (ZSP Borucin), Julia Płotek (SP w Krzanowicach); 2 miejsce Anna Jaszek (ZSP Wojnowice); 3 miejsce Nicole Nawrat (SP w Krzanowicach), Kamila Nowak (SP w Krzanowicach), Hanna Filus (SP w Krzanowicach).

Kl. II – 2 miejsce Emilia Ząbroń (SP w Krzanowicach), Ewelina Gajdeczka (ZSP Borucin), 3 miejsce Marta Matioszek (SP w Krzanowicach), Natalia Waniczk (ZSP Borucin). Kl. III – 1 miejsce Natalia Zemełka (ZSP Borucin), Maria Nowak (SP w Krzanowicach), 2 miejsce Wiktoria Krajs (SP w Krzanowicach), Robert Kolbuch (ZSP Borucin), Samuel Kozubek (SP w Krzanowicach), 3 miejsce Piotr Świerczek (SP w Krzanowicach), Tymoteusz Grzesiczek (SP w Krzanowicach).

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom z przygotowanie uczniów do konkursu recytatorskiego.