WhatsApp Image 2018 05 09 at 13.46.22Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole, tj. 09.05.2018r. odbył się uroczysty apel z udziałem wszystkich klas i nauczycieli. Program poetycko-muzyczny przygotowali uczniowie klasy IV - VII, którzy przedstawili najważniejsze informacje dotyczące tej ustawy. Jedna z uczennic odczytała najważniejsze postanowienia króla. Dzieci recytowały patriotyczne wiersze, a zespół wokalny zaśpiewał: Witaj majowa jutrzenko, Płynie Wisła, Jak długo w sercach naszych, Moja ojczyzna, Nie rzucim ziemi, Piosenka małego patrioty.

„W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August Poniatowski, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski, wraz ze wszystkimi stanami dla dobra ludzi, ich wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy, i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy”.


WIWAT SEJM! WIWAT KRÓL NASZ KOCHANY!

„ O! Coś większego dziś Polska święci!
To Konstytucja Trzeciego Maja!
Akt wielki, ważny, godny pamięci,
Co naród cały jednością spaja”.