IMG 20180425 113443600W dniu 25.04.2018 w Szkole Podstawowej w Krzanowicach odbył się Gminny Konkurs Logopedyczny pod hasłem: „Wiersze, że aż strach”. Tematem tegorocznej edycji konkursu były wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej z tomiku „Wiersze, że aż strach”. Zasięg tego konkursu obejmował przedszkola i szkoły Gminy Krzanowice, których dzieci i uczniowie uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej. Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową wśród najmłodszych dzieci oraz wspieranie poprawnej wymowy u dzieci z trudnościami w mówieniu. Uczestnicy biorący udział w konkursie, prezentowali poprzez recytację wierszy również postępy w nauce prawidłowej i pięknej wymowy.

Do udziału w konkursie przystąpiło 43 dzieci przedszkolnych (5 i 6 latków) oraz uczniów klas I-III .
Prezentację wierszy oceniało jury w składzie:
• Pani Iwona Ceglarska – logopeda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu;
• Pani Irena Duda – sekretarz z Urzędu Gminy w Krzanowicach;
• Pani Joanna Basista – logopeda z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojnowicach;
• Pani Agata Szebel – logopeda z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borucinie.
Wszystkie przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali wysoki poziom przygotowania. Przyznano nagrody i wyróżnienia.
Tak więc w kategorii dzieci przedszkolnych:
• I miejsce zajęła Martyna Gorus z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borucinie;
• II miejsce zajęła Lena Gorzalnik z Przedszkola w Krzanowicach;
• III miejsce zajął Błażej Gębski z Przedszkola w Krzanowicach.
 Wyróżnienia otrzymali:
• Samuel Krajs z Przedszkola w Krzanowicach;
• Kamil Kerner z Przedszkola w Krzanowicach.
• Nadia Polak z Przedszkola w Borucinie
 W kategorii klas I-III:
• I miejsce zajęła Sara Konieczna ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach;
• II miejsce zajęła: Natalia Waniczek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borucinie;
• III miejsce zajął: Artur Śliwka ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach.
 Wyróżnienia otrzymali:
• Diana Kolarczyk ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach;
• Marta Wramba ze Szkoły Podstawowej w Krzanowicach.
Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!