DSCN075627.05.2018 r. o godzinie 14.30 w Domu Kultury w Borucinie odbyły się występy dzieci z okazji Dnia Matki. Nie zabrakło zaproszonych Mam na tej imprezie. Dzieci z „Teatrzyków Niewielkich” przedstawiły dwa spektakle autorstwa i w reżyserii Ireny Hlubek – grupa starsza ,, Od bajki do bajki”- autorski spektakl I. Hlubek, który w Czerwionce - Leszczynach na tegorocznym międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Teatralnym zajął wyróżnienie za ciekawe połączenie różnych motywów bajkowych oraz I miejsce w Powiatowym Festiwalu Twórczości Artystycznej w Kuźni Raciborskiej. Grupa młodsza „Teatrzyku Niewielkiego” – miała premierę spektaklu ,, Gra w kolory”. W programie wystąpiły dzieci z klasy pierwszej z wierszykami dla mam. Klasa pierwsza i druga zaśpiewała wspólnie piosenkę dla Mam, śpiewała również Emilia Jachim z klasy IV. Piosenki przygotowane były pod kierunkiem Róży Buchcik. Agnieszka Wydra z klasy IV zaprezentowała się w ciekawym układzie tanecznym, który sama opracowała. Na zajęcia taneczne uczęszcza do MDK-u do Karoliny Skrzypiec.

W programie wystąpiła laureatka II miejsca Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej w konkursie recytatorskim w Kornowacu Wiktoria Szebel-przygotowana pod kierunkiem Anny Kolbuch i Andrzeja Biskupa. Swoje wiersze zaprezentowały też dwie pierwszoklasistki Melania Gliśnik i Amelka Holubek- laureatki I miejsca ex aequo w Gminnym Konkursie Recytatorskim klas I-III w Borucinie. Dziewczynki do konkursu przygotowała –wychowawczyni-I. Hlubek we współpracy z ich rodzicami.
Tym razem dzieci dodatkowo podczas występów mogły uczestniczyć w konkursie” Czy znasz swoją mamę?” Dzieci za dobrą odpowiedź otrzymały nagrodę dla swojej mamy- korale, różyczkę lub kalendarz.
Podczas programu podziękowania za szycie elementów dekoracji, wykonanie rekwizytów teatralnych czy wyjazdy na przeglądy teatralne w charakterze opiekuna, wyjazd do Czerwionki po odbiór nagród zatrzymały następujące Panie: Sabina Gliśnik, Agata Szebel, Małgorzata Matkowska, Dorota Wódka i Maria Rzeźnicka. ,,Teatrzyk Niewielki” wraz z instruktorką pragną podziękować wielu naszym oddanym Darczyńcom bez pomocy, których nie bylibyśmy w stanie wyjeżdżać na wojewódzkie przeglądy teatralne. Dziękujemy: Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego w Krzanowicach- L. Basiście; Państwu Katarzynie i Markowi Ciemienga, Państwu Monice i Arturowi Kuc, Państwu I..i J. Fojcik- właścicielom firm „Kotły” i „PROSAT” w Krzyżanowicach, Właścicielce Księgarni ,,Oficyna” w Raciborzu- Pani Marii Frączek; Właścicielom Sklepów ,,Krystyna” w Krzanowicach i Borucinie- Panu Manfredowi Restel i Januszowi Dudzie; Właścicielom Piekarni ,,Borucin”- I. i A. Machura, Właścicielowi Księgarni ,, Sowa”- Panu Dariuszowi Bielowi, Właścicielowi sieci sklepów ,, Waldi”- Panu Waldemarowi Cieśli, Właścicielce Zakładu Fryzjerskiego w Borucinie- Pani Małgorzacie Poloczek; Właścicielce Salonu Fryzjerskiego w Krzanowicach- Pani Łucji Pelka; Jubilerowi ,,Chrzanowski” w Raciborzu. Przede wszystkim jednak dziękujemy za wsparcie finansowe mieszkańcom Borucin podczas występów kolędniczych po domach oraz pracownikom Urzędu Gminy i wielu sklepów w Krzanowicach.


Napisała: Irena Hlubek