P112061922 czerwca 2018r. – w ostatni dzień roku szkolnego o 9.00 na sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście: Pan Burmistrz Krzanowic, Inspektor Oświaty i Rada Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie. Na początku Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie. Potem wychowawcy klas wręczyli nagrody książkowe wzorowym uczniom. Poznaliśmy też troje uczniów typowanych do nagrody Burmistrza za wysoką średnią i osiągnięcia: Jasia Szebla, Natalię Ciemiengę i Witorię Szebel.

Następnie wręczane były przez nauczycieli nagrody uczniom z udział w kółkach przedmiotowych i artystycznych oraz za osiągnięcia w konkursach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Melania Gliśnik uczennica klasy I, która w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Podróże po Polsce” w Białymstoku otrzymała 3 miejsce. Był to konkurs przeznaczony dla świetlic.
Kolejnym punktem programu był program artystyczny przygotowany przez uczniów prawie wszystkich klas. Program przygotowali nauczyciele: muzyki, religii i edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki. Po uroczystości uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa, a uczniowie podziękowali nauczycielom kwiatami.