P1120700W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie o godz. 9.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu państwowego p. dyr Mariola Kandziora przywitała wszystkich rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły. Zaprezentowana została klasa pierwsza, która złożyła ślubowanie i uczniowie zostali pasowani na uczniów szkoły podstawowej. Każdy otrzymał pamiątkowy akt pasowania i tytkę ze słodyczami. Pani Dyrektor przedstawiła skład Rady Pedagogicznej, wychowawców klas i przydział sal lekcyjnych. Życzyła wszystkim bezpiecznego i pełnego sukcesów nowego roku szkolnego. Następnie uczniowi spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach, gdzie omówiono sprawy organizacyjne i rozdano przydziałowe podręczniki i zestawy ćwiczeń. Rok szkolny uczniowskim dzwonkiem 2018/2019 uznano za rozpoczęty.