Jeśli dochód na członka rodzinny nie przekracza kwoty 514 zł netto na miesiąc, masz możliwość uzyskania stypendium socjalnego na każde uczące się dziecko.

Przyjdź po wniosek do UM w Krzanowicach.

Tel. kontaktowy 32 4108202 w.117.