DSC06121Dnia 12.10.2018 r. w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji  Dnia Edukacji Narodowej (potocznie zwanym Dniem Nauczyciela). To szczególny dzień dla każdego we wszystkich szkołach. Z okazji tego święta odbyła się uroczysta akademia, którą rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor przywitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych oraz przystąpiła do wręczania nagród. Pani J. Pytlik otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali: R. Musioł, R. Buchcik, P. Kuczera, A. Kolbuch, D. Klimaszka. Nagrodę Dyrektora za wzorową pracę otrzymali również pracownicy administracji tj.: P. Musioł, pani E. Zaiczek, M. Deberny, I. Antoniuk, K.Waniczek, K.Wasiczek, K.Szyszka oraz J.Pundyk.

Nie zabrakło podziękowań dla tych, którzy wspierają naszą szkołę, dla pana burmistrza A. Strzedulla, p. sołtysa R. Polaka, a także podziękowania dla Rady Rodziców. Order Przyjaciela Szkoły przyznano p. W. Ploch, A. Kuc, A. Szebel. Pani dyrektor wręczyła Nagrody Jubileuszowe p. P. Musioł za 40 lat pracy , R. Musioł 35 lat pracy i A. Kotala za 25 lat pracy.  Pan burmistrz A. Strzedulla wręczył pani dyrektor Nagrodę Burmistrza. Pani dyrektor wręczyła również akt nadania stopnia zawodowego nauczycielom: D. Klimaszka, K. Krajs oraz T. Kandziora.
Przedstawienie przygotowali uczniowie klas II, III, IV, V pod kierunkiem D.Klimaszka, J.Pytlik, J.Halfar. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. „Dziękujemy Wam”.