Grono pedagogiczne

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

2018/2019

1. MGR MARIOLA KANDZIORA – DYREKTOR, PLASTYKA, TECHNIKA
2. MGR IRENA HLUBEK – WYCH. KL. III, RELIGIA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
3. MGR RENATA MUSIOŁ WYCH. KL. I, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
4. MGR JOLANTA PYTLIK– WYCH. KL. II, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, PEDAGOG, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
5. MGR JERZY HALFAR – WYCH. KL. VI, WYCH. FIZ., GIMNASTYKA KOREKCYJNA
6. MGR PAWEŁ KUCZERA - MATEMATYKA, INFORMATYKA, WYCH.KL.VII
7. MGR – ANNA KOLBUCH - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
8. MGR RÓŻA BUCHCIK – MUZYKA, RYTMIKA
9. MGR DAJANA KLIMASZKA – WYCH. KL. V, PEDAGOG, JĘZYK ROSYJSKI, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY, JĘZYK ANGIELSKI
10. MGR MONIKA GRZESICZEK – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
11. MGR AGATA KOTALA –WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
12. MGR TOMASZ KANDZIORA - WYCH. KL. IV, JĘZYK NIEMIECKI JAKO JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, JĘZYK POLSKI, BIBLIOTEKARZ, WŁASNA HISTORIA I KULTURA
13. MGR KATARZYNA KRAJS - WYCH.KL.VIII, PRZYRODA, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY, BIOLOGIA, GEOGRAFIA
14. MGR AGATA SZEBEL - LOGOPEDA, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY, EDUKACJA INFORMATYCZNA, INFORMATYKA
15. MGR JOANNA WÓJCIK  - CHEMIA, FIZYKA, WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

16. MGR KATARZYNA PIECZKA - JĘZYK ANGIELSKI

17. MGR JUSTYNA HOLUBEK - JĘZYK NIEMIECKI JAKO JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ