Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Borucinie informuje, że prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Karty zgłoszenia można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie Zespołu lub na stronie ZSP w Borucinie.