Przedszkole w Borucinie informuje, że prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Termin naboru od 01.03.2019 do 31.03.2019r.
Karty zgłoszenia można pobrać, w sekretariacie Zespołu od godz. 7.00 do 15.00 lub na stronie ZSP w Borucinie www.zsp-borucin.info