SPOTKANIA Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI przedstawienie wymagań edukacyjnych, dostosowań, kryteriów oceniania

15 września 2014r.

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas VI /przed sprawdzianem/

23.02.2015r.

Wywiadówki śródroczne

19.01.2015r.

Wybory Rad Klasowych

do 15 września 2014

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

Uchwalenie w uzgodnieniu z RP, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, opiniowanie budżetu

do 30 września 2014

Dni otwarte dla rodziców /np. każdy pierwszy poniedziałek m-ca

w godz. 17.00-18.00/

Październik-06.10.2014

Grudzień -01.12.2014

Kwiecień -14.04.2015

Czerwiec- 01.06.2015

Zebrania ogólne z wykładami

Listopad 03,11.2014

Marzec 02.03.2015

Maj 04.05.2015