HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Rok szkolny 2016/2017

 

 

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VI przedstawienie wymagań edukacyjnych, dostosowań, kryteriów oceniania

Wybory Rad Klasowych

Uchwalenie w uzgodnieniu z RP, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

Zebranie ogólne,

-klasowe

12.09. 2016r.

Wywiadówka

13.01.2017r.

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

Uchwalenie w uzgodnieniu z RP, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, opiniowanie budżetu

do 30 września 2016r.

Dni otwarte dla rodziców /np. każdy pierwszy poniedziałek m-ca

w godz. 17.00-18.00

Październik-03.10. 2016r.

Grudzień -12.12.2016r.

Maj -12.05.2017r.

Czerwiec -05.06.2017r.

Zebrania ogólne z wykładami

Listopad -07.11.2016r.

Marzec -06.03.2017r.

Kwiecień 03.04.2016r.