A-

A+

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Janusza Korczaka
w Borucinie

Spotkanie Policjanta z uczniami ZSP w Borucinie

5 października uczniowie ZSP w Borucinie uczestniczyli w spotkaniu z Sebastianem Reszutą – policjantem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Spotkania zostały podzielone na trzy bloki: dla przedszkolaków, klas młodszych oraz starszych.

Najmłodsze dzieci (przedszkole) oraz uczniowie klas młodszych (I-IV) mieli okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, prawidłowym korzystaniu z sygnalizacji świetlnej, obowiązek korzystania z fotelików samochodowych, jak również o numerach alarmowych: 112. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze (m.in. unikanie kontaktu z nieznajomym), omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas V-VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią. Pan Reszuta poruszył także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Dodatkowo, omówiono zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, dopalaczy i innych łatwo dostępnych używek (m.in. napoje energetyczne) oraz o odpowiedzialności nieletnich za wykroczenia i przestępstwa.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

 

Klimaszka Dajana,

pedagog szkolny

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny
47-470 Borucin ul. Bończyka 13
telefon: 032 4108053
fax: 032 4108053
e-mail: zspborucin@op.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.