WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

 

CZĘŚĆ I - JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40 (w tym 20 z języka polskiego i 20 z matematyki)

Średnia klasy za cały test: 29,8 (75%)

Średnia klasy za j. polski: 14,5 (72,5%)

Średnia klasy za matematykę: 15,3 (76,7%)

Najgorszy wynik: 13

Najlepszy wynik: 37

Mediana: 32,5

Średnia kraju za cały test: 25,2 (63%)

Średnia województwa za cały test: 24,4 (61%)

Wynik szkoły w skali staninowej: 8

 

CZĘŚĆ I - JĘZYK POLSKI

Średnia klasy za j. polski: 14,5 (72,5%)

Średnia kraju za j. polski: 14,2 (71%)

Średnia województwa za j. Polski: 13,9 (69,5%)

 

CZĘŚĆ I – MATEMATYKA

Średnia klasy za matematykę: 15,3 (76,7%)

Średnia kraju za matematykę: 10,8 (54%)

Średnia województwa za matematykę: 10,4 (52,2%)

 

 

CZĘŚĆ II - JĘZYK ANGIELSKI

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40

Średnia klasy za cały test: 30,7 (76,8%)

Najgorszy wynik: 8

Najlepszy wynik: 39

Mediana: 36

Średnia klasy za j. angielski: 30,7 (76,8%)

Średnia kraju za j. angielski: 28,4 (71%)

Średnia województwa za j. angielski: 28,6 (71,5%)

 

 

Sprawdzian Szóstoklasisty 2016

Podstawowe dane statystyczne

(część pierwsza: j. polski i matematyka)

Zakres

Liczba
zdających

Rozstęp
wyników[%]

Średni
wynik

Odchylenie
standardowe

Łatwość

j.polski

matematyka

Województwo

36415

3 - 100

61.1%

19.9

69.5%

52.2%

Powiat

871

5 - 100

61.3%

19.9

69.2%

53.0%

Gmina

46

30 - 93

62.5%

17.3

66.4%

58.0%

Szkoła

6

33 - 93

75.0%

20.6

72.5%

76.7%

 

Wyniki szkół na znormalizowanej skali staninowej

(część pierwsza: j. polski i matematyka)

Nazwy staninów

Najniższy

Bardzo
niski

Niski

Niżej
średni

Średni

Wyżej
średni

Wysoki

Bardzo
wysoki

Najwyższy

Skala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedziały dla kraju [%pkt]

20-46

47-51

52-55

56-59

60-63

64-67

68-72

73-78

79-95

Wojewodztwo

3.9%

6.7%

12.2%

17.6%

21.1%

18.5%

11.8%

5.1%

3.0%

Powiat

5.3%

10.5%

10.5%

13.2%

23.7%

13.2%

18.4%

5.3%

0.0%

Gmina

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

Szkoła

             

X

 

 

Część językowa – j. angielski - arkusz standardowy

Lokalizacja

j.angielski

Liczba zdających

Rozstęp

Średni wynik

Odchylenie std.

Województwo

36159

3% - 100%

71.49%

22.0%

Powiat

870

10% - 100%

71.34%

21.7%

Gmina

46

18% - 98%

73.46%

19.7%

Szkoła

6

20% - 98%

76.83%

27.2%

 

 

Szkoła na skali staninowej średnich wyników szkół

(część druga: j. angielski)

nr stanina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

nazwa
stanina

najniższy

bardzo
niski

niski

niżej
średni

średni

wyżej
średni

wysoki

bardzo wysoki

najwyższy

przedziały %

27% - 49%

50% - 55%

56% - 60%

61% - 65%

66% - 71%

72% - 76%

77% - 82%

83% - 89%

90% - 100%

szkoła

           

X

   

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wyniki Sprawdzianu.doc)Wyniki Sprawdzianu.doc[ ]77 kB