ŚREDNIA OCEN

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

I

II

III

IV

V

VI

Średnia ocen klasy

Średnia ocen z poszcze. przedmiotów

--------

Religia

5,4

-------

Religia

5,5

--------

Religia

5,14

4,84

Religia

5,38

Hist.i społ.

4,63

J.polski

4,13

Matema.

4,38

J.niemie.

4,71

Technika

4,75

Plastyka

5,88

Muzyka

5,38

Wf

5,25

Zaj.komp.

5,0

Przyroda

4,5

J.ang.

4,13

4,51

Religia

5,4

His.i społ.

4,08

J.polski

3,91

Matema.

3,33

J.niemie.

4,20

Technika

4,75

Plastyka

5,25

Muzyka

5

Wf

4,91

Zaj.komp.

5

 

Przyroda

4

 

J.ang.

3,6

Własna historia i kultura

5,30

5,12

Religia

5,38

His. i społ.

4,83

J.polski

4,66

Matema.

4,5

J.niemie.

4,66

Technika

5,0

Plastyka

5,66

Muzyka

5,83

Wf

5,5

Zaj.komp.

5,0

Przyroda

4,83

J.ang.

4,33

Własna historia i kultura

6,0

Przedmioty z największą liczbą

ocen niedostatecznych

     

-----------

-------

---------

Sprawowanie

wzorowe

     

2

3

6

Bardzo dobre

     

6

6

-----

Dobre

     

------

3

-----

Poprawne

     

------

-------

------

Nieodpowiednie

     

------

-------

-------

Naganne

     

------

------

-------

Uczniowie ze wzorowym zachowaniem

     

N.Ciemienga

K.Kocjan

I .Hofrichter

J.Kuc

M.Uliczka

M.Gorzalnik

M.Jakubit

E.Kocjan

E.Walach

L.Wódka

P.Machura

Uczniowie z nagannym zachowaniem

     

------

-------

-------

Uczniowie z najwyższą średnią

     

N.Ciemienga

5,3

W.Szebel

5,17

E.Gajdeczka

5,25

K.Kocjan

5,42

I.Hofrichter 5,30

J.Kuc 5,38

M.Uliczka 5,46

M.Gorzalnik

5,23

M.Jakubit

5,23

E.Kocjan

5,3

E.Walach

5,38

L.Wódka

5,3

Uczniowie z wzorową frekwencją

M. Kubny

   

K.Kocjan

D.Waniczek

-------------

Uczniowie umieszczeni na tablicy wzorowych

N.Gorus

D.Kocjan

K.Wziontek

M.Kubny

M. Hanka

W.Ploch

J.Szebel

V.Wódka

D.Hnida

w. Durczok

A.Uliczka

N.Ciemienga

K.Kocjan

I .Hofrichter

J.Kuc

M.Uliczka

M.Gorzalnik

M.Jakubit

E.Kocjan

E.Walach

L.Wódka

Uczniowie ze złotą koroną

M.Kubny

E. Gajdeczka

M. Hanka

V.Wódka

B.Kuc

M. Dudacy

L.Walek

P.Gorzalnik

M. Antoniuk

------------

------------

------------