20180927 094204Każdego roku we wrześniu nasza placówka organizuje akcję zbiórki makulatury w ramach „Sprzątania Świata”. Uczniowie przez kilka tygodni odwiedzają swoich bliskich, znajomych i gromadzą gazety, kartony, stare książki. Tak było również w tym roku. Finał zbiórki nastąpił 27 września 2018 r.  Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. Akcja cieszy ogromnym zainteresowaniem. Kształtuje ona u uczniów odpowiednią postawę wobec środowiska. Uczy dobrych nawyków.

Dzięki zbiórce dzieci wiedzą, że oszczędzają wiele drzew przed ścięciem. Wszystkie klasy brały udział w konkursie na najwięcej zebranej makulatury „Nowe życie drzew – okaż kulturę zbieraj makulaturę”. W tym roku I miejsce ex aequo zdobyły dwie klasy: II oraz V. Na miejscu drugim znalazła się klasa IV, natomiast trzecie miejsce przypadło trzem uczniom z klasy I. Wszyscy uczniowie za swój wkład otrzymali upominki. Zebrano łącznie 2880 kg makulatury. Z pieniędzy ze zbiórki makulatury zostanie zakupiony papier ksero, na potrzeby uczniów.  Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom za zaangażowanie i włączenie się w akcję.