A-

A+

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Janusza Korczaka
w Borucinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borucinie

Zespól Szkolno – Przedszkolny w Borucinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borucinie

Data publikacji strony internetowej: początek 2010 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja zwrotna i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: zspborucin@op.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4108053

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowa – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o co chodzi, oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądania, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępności do informacji. Wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej.

deklaracja o dostępności.doc

deklaracja o dostępności.odt

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020

Komunikat w sprawie koordynatora do spraw dostępności

Pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

Raport GUS

2021-04-12-11-23-34-01

2021-04-12-11-24-28-01

2021-04-12-11-21-27-01

2021-04-12-11-22-34-01

2021-04-12-11-25-21-01

2021-04-12-12-06-22-01

2021-04-12-12-02-50-01

2021-04-12-12-04-36-01

2021-04-12-12-00-56-01

2021-04-12-12-01-54-01

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny
47-470 Borucin ul. Bończyka 13
telefon: 032 4108053
fax: 032 4108053
e-mail: zspborucin@op.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.