Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Cele konkursu:
- utrwalenie w formie fotografii miejsc w szkole i wokół szkoły
• poszukiwanie starych zdjęć przedstawiających szkołę i zestawienie z nowymi
• podzielenie się ciekawym sposobem spędzania czasu wolnego na przerwach w szkole
• rozwijanie pasji fotograficznych,
• promocja szkoły,
• efektem konkursu będzie wystawa prac na 120 lecie szkoły

3. Tematyka zdjęć:
- życie codzienne szkoły; ludzie, zajęcia, budynek
4. Wymogi konkursowe:
Uczestnik konkursu przygotuje kolaż ze zdjęciami przedstawiającymi:
- codzienne życie w szkole
- szkołę sprzed lat,
- ciekawe spędzanie czasu wolnego na przerwach
W czasie trwania konkursu uczestnicy mogą korzystać z aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych tylko w czasie przerw, lub na lekcji tylko za zgodą nauczyciela. Robiąc zdjęcia należy zwrócić uwagę, by nie sprawić nikomu przykrości i nie wykonywać takich ujęć, w których ktoś może poczuć się niekomfortowo.
Należy zapytać wszystkich uczestników ujęcia czy wyrażają na nie zgodę.

Format zdjęć nie może być mniejszy niż 10x15 cm. Prace proszę przynosić do p. Kasi Krajs lub wychowawców klas.
Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe.
Na prace czekamy do 15 grudnia br.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 grudnia 2018 r.
Uwaga:
Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację na plakacie (kolażu) i stronie szkoły. Uczestnik przekazuje nieodpłatnie prawo do wykorzystywania prac przez szkołę w celach promocyjnych.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Serdecznie zapraszamy!