P1110561Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 15 września 2017r. Przebiegały one spokojnie i sprawnie. Kandydaci z poszczególnych klas II -VII przygotowali swoje plakaty wyborcze, zachęcając w ten sposób kolegów i koleżanki do głosowania na nich. Plakaty były wywieszone na korytarzu na gazetce. Każdy mógł się zapoznać z ich treścią i podjąć właściwą decyzję. W tajnym głosowaniu uczniowie wybrali nowy skład samorządu: przewodniczącą została Ines Hofrichter, zastępcą - Natalia Ciemienga, a sekretarzem Julia Kuc. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, w skład której weszła: A. Szebel, A. Kolbuch, T. Kandziora, a także uczennice z klasy VII. W bieżącym roku szkolnym opiekunem samorządu jest p. A.Szebel.