Spotkanie z przedstawicielami firm, zakładów pracy, szkół ponadpodstawowych w ramach "Tygodnia Przedsiębiorczości" na Arenie Rafako.

W dniu 30 listopada 2017 roku odbył się Festiwal Perspektyw. Na Arenie Rafako zebrała się młodzież z powiatu raciborskiego i okolic. Zaprezentowały się tam szkoły z różnych dziedzin nauki. Na wejściu dostaliśmy karteczki, na których mogliśmy otrzymać pieczątkę z rożnych stanowisk. Stoiska, które najbardziej zainteresowały uczniów to: stanowisko fryzjerskie, gastronomiczne, chemiczne, artystyczne i budowlane. Po 2 godzinach każdy wrzucił swoją karteczkę do pudełka, z którego zostali wylosowani laureaci.

 

Z trzech osób wylosowanych, jednym z nich był uczeń z Krzanowic. Wszystkim uczniów bardzo się podobało. Mam, nadzieję, że za rok będziemy mieli możliwość kolejny raz uczestniczyć w takiej imprezie.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Ines Hofrichter