Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w klasach 4-7

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku szkolnym 2017/2018 otrzymują:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1

NATALIA CIEMIENGA

6

2

INES HOFRICHTER

7

3

MARTYNA ULICZKA

7

4

JULIA KUC

7

5

WIKTORIA SZEBEL

6

6

EMILIA GAJDECZKA

6

7

LAURA WALEK

5

8

KEWIN KOCJAN

6

9.

DOMINIKA KUC

7

10

ANNA ULICZKA

5

11

J. SZEBEL

4

12

OLIWIA CYRON

6

13

P. GORZALNIK

5

14

E. WALEK

6

15

H. BABILAS

4

16

W.PLOCH

4

17

B.KUC

4

18

V.WODKA

4

19

A.WYDRA

4

20

D.HNIDA

4

21

E. JACHIM

4

22

M.DUDACY

4

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w klasach 1-3

Kl 1

Kl 2

Kl 3

A. HOLUBEK

M. GLIŚNIK

F. REISKY

A. WZIONTEK

N. ZAREMBA

EWELINA GAJDECZKA

NATALIA GORUS

DENIS KOCJAN

MARCELINA HANKA

Składamy serdeczne gratulacje