WhatsApp Image 2018 09 14 at 18.00.42 1W dniu 14.09.2018r. w tajnym głosowaniu został wybrany nowy skład Samorządu Uczniowskiego i uczniowie wybrali nowego opiekuna samorządu. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegały sprawnie. Kandydaci z poszczególnych klas przygotowali swoje plakaty wyborcze , zachęcając w ten sposób kolegów i koleżanki do głosowania na nich. Plakaty były wywieszone na korytarzu na gazetce. Każdy mógł się zapoznać z ich treścią i dokonać właściwego wyboru .